Szakterületeink


Ingatlan jog

jogi tanácsadás, szerződés szerkesztése, véleményezése

 • lakás, családi ház adásvétel, csere, ajándékozás, bérlet
 • termőföld, szőlő, zártkert adásvétel,csere, ajándékozás, haszonbérlet
 • hitellel terhelt ingatlan adásvétele 
 • végrehajtási joggal terhelt ingatlan adásvétele
 • hitelből finanszírozott ingatlan adásvétel 
 • tájékoztatás ingatlan adásvétellel kapcsolatos illeték és adófizetési kötelezettségről
 • földhivatali eljárások

Kártérítési jog

jogi tanácsadás, képviselet károsulti és károkozó oldalon egyaránt

 • biztosítóval szembeni kártérítés
 • közlekedési balesetben elszenvedett kár 
 • vadkár 
 • büncselekménnyel okozott kár 
 • orvosi műhiba 
 • munkahelyi baleset

Család jog

jogi tanácsadás, képviselet felperesi és alperesi oldalon egyaránt

 • házasság felbontása
 • vagyonmegosztás
 • tartásdíj
 • gyermekelhelyezés
 • házassági vagyonjogi szerződés.

Öröklési jog

jogi tanácsadás, szerződés véleményezése és szerkesztése, képviselet felperesi és alperesi oldalon egyaránt

 • végrendelet megtámadása
 • örökösök közötti jogvita
 • hagyatéki tartozások
 • képviselet közjegyző előtti hagyatéki eljárásban
 • tartási szerződés
 • nemzetközi hagyatékok teljeskorű ügyintézése

Munkajog és Munkavédelmi jog

jogi tanácsadás, képviselet felperesi és alperesi oldalon egyaránt

 • munkaszerződés szerkesztése
 • jogellenes felmondás
 • munkabér iránti igény
 • tásadalombiztosítási igények
 • jogorvoslat munkaadó intézkedése ellen
 • fellebbezés munkavédelmi hatóság határozata ellen
 • munkahelyi baleset

Társasházak joga

jogi tanácsadás és képvislet

 • alapító okirat szerkesztése és módosítása
 • iratkezelési, értékelési, számviteli, leltározási szabályzatok készítése
 • adatvédelmi szabályzat készítése
 • követeléskezelés
 • képviselet bíróság előtt

Közlekedési jog

jogi tanácsadás és képviselet rendőrség, bíróság előtt

 • szabálysértési ügyek
 • közlekedési baleset okozása

Biztosítási jog

jogi tanácsadás és képviselet biztosítókkal szemben

 • gépjármű biztosítás
 • lakásbiztosítás
 • életbiztosítás
 • egyéb biztosítás

Dologi jog

jogi tanácsadás, képviselet felperesi és alperesi oldalon egyaránt

 • birtokvédelem
 • elbirtoklás
 • ráépítés
 • haszonélvezet
 • szomszédjogok
 • telki szolgalom

Kötelmi jog

jogi tanácsadás, képviselet felperesi és alperesi oldalon egyaránt

 • szerződés érvénytelensége
 • szerződésszegés
 • zálogjog
 • kezesség
 • egyes szerződésekből eredő igények: adásvétel, kölcsön, biztosítás, vállalkozás, stb.

Személyiségi jog

jogi tanácsadás, képviselet felperesi és alperesi oldalon egyaránt

 • jóhírnév megsértése miatti kártérítés
 • sajtóhelyreigazítás

Versenyjog

jogi tanácsadás és képviselet

 • Gazdasági Versenyhivatal előtti képviselet
 • képviselet GVH határozat bírósági felülvizsgálata során
 • versenyjog és munkajog kapcsolata, versenyjogi kikötés a munkaszerződésben

Szerzői jog

jogi tanácsadás és képviselet

 • Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalal előtti képviselet
 • nemzeti és európai szabadalmi bejelentés
 • védjegybejelentés

Büntetőjog

jogi tanácsadás, védelem és sértetti képviselet az alábbi ügyekben

 • közlekedési büncselekmények
 • járművezetés ittas állapotban
 • feljelentés

Végrehajtási jog, Fizetési meghagyásos eljárás

      Jogi tanácsadás, képviselet végrehajtó, közjegyző és bíróság előtt

 • fizetési meghagyás benyújtása
 • ellentmondás benyújtása
 • végrehajtás indítása
 • végrehajtási lap kiállítása iránti kérelem
 • végrehajtási kifogás megírása

 

Copyright © DomainFlotta Created by

domain regisztráció tárhely